Sms:a
WEEFFECT125
till 72900
så stödjer du
oss med 125 kr

Fladdrande duvor och surrande bin.

Postad 03 Feb, 2016 av Karin

Jag har under mina veckor här i Salima haft möjligheten att få göra några studiebesök hemma hos lantbrukare och djuruppfödare inom det kooperativ som Biata tillhör; Mygoza. Det har varit väldigt kul att se hur så många har tagit till sig nya metoder för att effektivisera sitt jordbruk och sina tillagningsmetoder i köket samt starta olika näringar.

Här nedan är ordföranden i Mygoza kooperativ Hilaliyo Kalirana som visar mig sin duvuppfödning. Duvorna kommer direkt då han visslar och fladdrar runt honom när han kastar ut majskornen. Han säljer de senare i par för 15 kronor.

Matningsdags.

 

 

Kenyan style bikupa.

Mr Johannes Banda som är ”lead farmer” det vill säga undervisar andra jordbrukare i olika odlingsmetoder och i djurhållning, visar mig stolt sina bikupor. Han har 37 stycken, några i ”Malawisk stil” och andra ”Kenyansk stil”, som är mer i stående format. Han säljer sin honung för 18 kronor halvlitern från och med majmånad. Mycket billigt med svenska mått mätt, tycker jag. Jag har själv varit sugen på att testa biodling länge. Vem vet, jag kanske vågar försöka till sommaren?

Malawi style bikupa.

I söndags gjorde vi ett besök hos en annan lokal klubb, Mailose, med 44 medlemmar, endast kvinnor. Bland annat så satsar de på att tillsammans driva upp trädplantor för vidareförsäljning. Träd kan också skydda mot klimatpåverkan, bl a vid jorderosion.
En planta kostar 50 kwacha, vilket jag tycker låter otroligt billigt (1000 kwacha = 15 kronor).

Små trädplantor i rader.

Kvinnorna har även en sparalånagrupp, som jag har beskrivit tidigare. Varje sparalånagrupp har ett kassaskrin med tillhörande tre hänglås. Sekreteraren, ordföranden och ytterligare en medlem har varsin nyckel till boxen där man lägger pengarna innan de sätts in på banken. Kvinnorna beskriver för mig hur gruppen kom till; de ville känna sig självständiga och inte bara vara ”någons hustru” och i och med gruppen har de kunnat byta idéer, göra fler investeringar i sitt boende men också sett till att barnen har kunnat gå till skolan.

Lead farmer Estery Fanuel visar upp gruppens kassabox med tre hänglås och nycklar.

Lead farmer Estery Fanuel visar upp gruppens kassabox med tre hänglås och nycklar.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on LinkedIn0