Sms:a
WEEFFECT125
till 72900
så stödjer du
oss med 125 kr

KORT OM
WE EFFECT


We Effect är en biståndsorganisation som är verksam i 25 länder i fyra världsdelar. Genom långsiktiga samarbeten och hjälp till självhjälp skapar vi förutsättningar för människor att ta klivet ur fattigdom för gott.

VAD ÄR VÄRLDENS
TUFFASTE JOBB?


Kvinna och jordbrukare. I fattiga länder är det ett av världens tuffaste jobb. Kvinnor har ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid.


Nu har du möjlighet att söka världens tuffaste jobb – tre veckor som kvinnlig bonde hos familjen Chisi i världens fattigaste land; Malawi. Här nedan kan du se en film med en personlig hälsning från Biata Chisi.

Play

DET ÄR
DIG VI SÖKER


Du har ett starkt engagemang för människor i utvecklingsländer och ett intresse för andra kulturer. Du är bekväm med att prata engelska och duktig på att kommunicera dina upplevelser i både skrift och bilder. Du har yrkeserfarenhet och är resvan, även om du kanske inte har besökt ett utvecklingsland tidigare. Du är kvinna.

FRÅGOR & SVAR


Vad exakt är det jag ska göra? När går flyget till Malawi? Vad ska jag ha med mig? Behöver jag vaccinera mig? Vad händer om jag inte pallar? Här nedan får du svar på allt du behöver veta inför resan.

Toggle FAQ

Hur går rekryteringen till?

Efter den första ansökan, som görs på denna sajt, väljer vi ut ett antal personer som vi vill lära känna lite bättre. Dessa kommer att få små uppgifter att lösa, som vi kallar miniutmaningar, och utifrån dessa gör vi sedan ett mer begränsat urval så att vi får fram ett tiotal finalister.

Finalisterna får sedan komma till vårt huvudkontor i Stockholm, för en introduktionsdag med personliga intervjuer. Finalisterna kommer också att få göra en kort videofilm, där de berättar om sig själva och varför de vill ha världens tuffaste jobb. Presentationsfilmerna kommer att läggas upp på vår kampanjsajt och den som söker bör vara förberedd på att de förväntas ställa upp för intervjuer med media.

Det som avgör vem vi väljer ut för resan är personegenskaper, förmåga att kommunicera och använda sociala medier, samt tidigare erfarenheter som är relevanta i sammanhanget. Biata Chisi och hennes familj i Malawi kommer också att konsulteras i den sista fasen av rekryteringen.

Varför gör We Effect det här? Använder ni biståndspengar till resan?

We Effect är en biståndsorganisation och de pengar vi förfogar över ska i första hand gå till vår biståndsverksamhet. En liten del av vår budget, fyra kronor per hundralapp, går till kommunikation. Dels är det viktigt att vi berättar om vår verksamhet, så att våra givare vet vart deras pengar går. Dels vill vi sprida kunskap om situationen i de länder där vi arbetar för att bidra till att människor engagerar sig för att minska fattigdomen i världen.

Världens tuffaste jobb har genomförts två gånger tidigare och gett oss mycket utrymme i medier och en fantastisk möjlighet att berätta om hur livet för en fattig jordbrukande kvinna i Afrika ser ut och vad som krävs för att hon ska kunna ta steget ur fattigdomen. Kampanjen och resan finansieras genom den budget på fyra kronor per hundralapp som vi avsätter för kommunikation.

När går resan till Malawi?

Resan till Malawi sker den 15 januari till den 10 februari 2016, det är därför en förutsättning att du har möjlighet att vara borta den perioden.

Vad får jag för stöd från We Effect för att förbereda mig för resan?

We Effect kommer att ha en introduktionsdag i Stockholm för finalisterna, där vi berättar om resan och det finns tillfälle att ställa frågor. Vår personal finns hela tiden tillgänglig för att svara på frågor inför resan och vi har också personal på plats i Malawi.

Hur är resan upplagd?

Resan börjar med tre dagars introduktion med studiebesök hos bönder som samarbetar med We Effect, sedan följer tre veckors arbete tillsammans med Biata Chisi och hennes familj i området Salima, tio mil från Malawis huvudstad Lilongwe. Efter de tre veckorna med familjen Chisi är två dagars avkoppling och debriefing inplanerade.

Vad kommer jag att göra?

Biata Chisi sköter familjens jordbruk och tar hand om fem barn. Du kommer att hjälpa Biata med alla de dagliga sysslorna, främst i jordbruket men även sådant som att hämta vatten, samla ved och laga mat. I tre veckor kommer du att leva med familjen Chisi och dela deras vardag, från glädjeämnen och socialt umgänge till hårt arbete. Du kommer också att arbeta för We Effect med att dokumentera din upplevelse av att arbeta som jordbrukare i Malawi. Ditt material kommer att läggas ut på internet, bland annat i form av en reseblogg. Din insats för We Effect kommer att fortsätta när du är hemma i Sverige genom att du förväntas ställa upp i intervjuer om resan.

Hur ser det ut vad gäller sjukdomar och vaccinationer?

Den som rekryteras för Världens tuffaste jobb 2016 kommer att få utförlig information och stöd vad gäller vaccination och hälsofrågor. Vissa vaccinationer är nödvändiga för att resa till Malawi, andra är valfria. Det är också nödvändigt att ta tabletter mot malaria. Närmaste sjukhus ligger 6 kilometer från familjen Chisis hus. Alla kostnader som uppstår för vaccinationer eller sjukvård täcks av We Effect.

Går det att använda mobil i byn där jag kommer att bo?

Ja, mottagningen fungerar relativt bra där familjen Chisi bor och det gäller även dataöverföring. Det bör gå bra att både ringa och använda internet på mobilen under tiden med familjen, men störningar och avbrott kan förekomma. Det finns också möjlighet att ladda mobilen.

Vad behöver jag ta med mig?

Praktiska kläder och skor för att arbeta i ett varmt klimat är det viktigaste. Personliga hygienartiklar och mediciner är förstås en självklarhet. Solskydd och myggmedel är nödvändigt, men går att köpa på plats i Malawi. We Effect kommer att se till att den som reser är försedd med smart mobil, kamera och bärbar dator – men självklart får man ta med egen utrustning. Möjligheterna att ladda elektronisk utrustning är dock begränsad.

Ger We Effect någon kompensation om jag behöver ta ledigt från mitt vanliga jobb?

We Effect står för uppehälle under hela resan och betalar en symbolisk lön på 10 kronor per arbetsdag, vilket är snittlönen i Malawi. Vi kan inte kompensera den som reser för utebliven inkomst eller dylikt.

Vad händer om jag vill avbryta resan?

Om något allvarligt, akut problem uppstår och We Effect inte kan hjälpa till med att lösa problemet, får du givetvis fullt stöd av vår organisation om du behöver avbryta resan. Det är viktigt att du noga har tänkt igenom vilka utmaningar resan innebär. Resan kan bara avbrytas vid oväntade och allvarliga händelser, som exempelvis sjukdom.

Vad är det för standard på boendet?

Du kommer att bo med familjen, i ett eget rum med en enkel madrass att sova på. Det finns tillgång till myggnät, men i övrigt mycket få bekvämligheter. Familjen Chisi har inte elektricitet indraget i sitt hus och mobilen laddas genom en solcell. Det finns inte heller dusch eller wc, utan du får tvätta dig på afrikanskt vis med hjälp av en vattenbalja och toaletten är ett slags utedass utan spolning. De dagar som tillbringas i Lilongwe kommer du att inkvarteras med enkel standard men med tillgång till dusch, toalett och el.

Får man turista eller åka på safari?

We Effect har inte planerat för några turistaktiviteter under resan. Eftersom vi är en biståndsorganisation kan vi inte bekosta sådana aktiviteter. Om den person vi rekryterar för Världens tuffaste jobb 2016 vill stanna längre i Malawi eller i regionen för att åka på safari eller andra typer av turism, så försöker vi ta hänsyn till det. Alla extra kostnader måste då täckas av den resande.

Har du en fråga som inte besvaras ovan? Maila till info@weeffect.se så återkommer vi så fort vi kan.

MALAWI VS.
SVERIGE


Huvudstad

Lilongwe

BNP

3.7 md. USD

Befolkningsmängd

13 013 926

Medellivslängd

60 år

HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

0.414 (174 i världen)

ANSÖKAN STÄNGD


Ansökningstiden gick ut söndagen 25/10 kl. 24.00. Vi kommer att återkomma med besked till alla som har ansökt om de har gått vidare eller ej under vecka 44.