Smådjursveterinären Lisa från Lanna får världens tuffaste jobb.

Lisa (Lis-Marie) Johansson jobbar som smådjursveterinär i Lanna, Småland. Det är den vardagen hon nu kommer att byta mot att under tre veckor arbeta sida vid sida med den zambiska bonden Florida Shanzala Sikufa i en by utanför staden Mumbwa, nordväst om Lusaka. I januari 2019 bär det av till Zambia.

Från morgon till kväll kommer Lisa få hjälpa till med både jordbruket och hushållet genom att till exempel samla bränsle för att kunna tillaga maten, hämta vatten och ta hand om de tre barnen. Och arbeta långa pass med hackan under brännande solsken på bomullsodlingarna. Under tiden i Zambia kommer Lisa blogga om sina upplevelser här på tuffastejobbet.se.

"Jag tror att jag har mer att lära mig av Floridas sätt att leva än vad hon har av mitt, även om jag hoppas att inspirera de jag möter genom att visa att kvinnor kan få samma förutsättningar och möjligheter som män. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse och möjlighet att få uppleva en annan kultur på riktigt. Det ska bli intressant att se om vi är mer lika än olika.

Jag hoppas att jag kan ge den småskaliga jordbrukande zambiska kvinnan en röst i Sverige. Att jag kan visa deras vardag och förmedla hur vi kan hjälpa till att ge dem förutsättningar för att utveckla sin fulla potential genom till exempel utbildning och tillgång till mikrolån, säger Lisa Johansson"

Kort om We Effect

We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Därför samarbetar vi med lokala organisationer. Genom långsiktiga samarbeten och hjälp till självhjälp skapar vi förutsättningar för människor att ta klivet ur fattigdom för gott. För att vi ska nå de globala mål FN:s medlemsstater enats om, och utrota fattigdomen till år 2030, jobbar vi med att förändra situationen för de allra mest utsatta – kvinnor och flickor.

Florida Sikufa. Foto: Ola Richardsson

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?
We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?
I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
0 md. USD
Befolkningsmängd
0.0 miljoner
Medellivslängd
0.0 år
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
0.000 (0 i världen)