Egen härd är guld värd!

Rätten att äga sin egen mark är en viktig fråga som We Effect arbetar för. Det ger en ekonomisk trygghet och större vilja att investera när du vet att du får behålla det arbete och de pengar du har lagt ner och ingen kan plötsligt ta det ifrån dig. I en del länder ger det dig möjlighet att låna pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar. I alla länder ger det dig en ökad ekonomisk trygghet.

Jasline, Mayambu och Florida utanför sitt gamla hus
Familjens gamla hus där Lubasi som arbetar hos dem bor nu.

Florida och familjen äger inte gården i juridisk mening. De har ärvt den av Milners far, men när han levde var ägorna större. När han dog beslutade de traditionella ledarna att gården skulle styckas upp. Milner som var den av de fyra syskonen som bodde kvar hemma och hjälpte fadern att sköta gården fick behålla en del av gården. Det var dock inte den del av gården han önskade, men man får rätta sig efter ledarnas beslut. Hans systrar var gifta och utflugna och hans bror hade redan tilldelats mark längre bort av ledarna där han byggt hus till sin stora familj. Att familjen har byggt det nya huset ger dem ökad trygghet, men de kan fortfarande bli ombedda att byta mark. De får då betalt för huset, men alla som byggt hus vet att arbetet kan inte mätas i pengar. De är inte så oroliga för att detta ska ske, men de är rädda för att den dag en av dem dör så kommer gården att styckas av igen. De som blir kvar har då mindre mark att odla och försörja sig på.

Tomatodlingen

Jag kan till viss del förstå systemet med att en ledare (förhoppningsvis) rättvist fördelar marken mellan sina undersåtar utefter deras behov. Det ger dock en otrygghet att inte veta om man får behålla den mark man brukat och investerat i och kan göra att man låter bli att göra större, kostsamma investeringar. Det är framförallt kvinnorna som är sårbara då de kan bli ställda på bar backe om mannen dör och hans släktingar tar över gården och kör ut henne. Har hon tur kan och vill hennes släktingar ta hand om henne och barnen. Förr ärvde någon av mannens släktingar fru och barn, men det har man gått ifrån. Det gav visserligen kvinnan en viss trygghet, men hon kunde hamna hos en man som inte alls var intresserad av att ta hand om någon annans barn.

Mayambu, Florida och Jasline

Florida och Milner sparar för att en dag ha råd att köpa marken och ge sina barn ekonomisk trygghet. Det är dock svårt att spara som jordbrukare då inkomsterna är ojämna och väderberoende. Man märker av klimatförändringarna och drabbas oftare av torka. I år var regnen sena, vilket gör att skörden och inkomsterna kommer senare än planerat. Man prioriterar barnens utbildning och skolavgifter, inackodering och skolmaterial är en stor utgiftspost. Skulle någon av dem ha oturen att bli sjuk, så går sparpengarna snabbt åt till läkarvård och mediciner.

Familjens nya hus

Man tror att det kommer att kosta ca 30 000 kwacha (ca 23 000 kr) att betala först de två traditionella ledarna och sedan staten för att äga marken både juridiskt och traditionellt. De är hårt arbetande människor som tar väl hand om sin mark och gröda. Pengarna som blir över investerar de i en spara/låna grupp där de lånas ut och de får tillbaka pengarna med ränta. Om allt går väl och de inte drabbas av missväxt eller sjukdom kommer de förhoppningsvis en dag att kunna köpa den mark som de har brukat och vårdat i åratal och ge sina barn en ekonomiskt tryggad framtid.

Mayambu och Jasline

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)