En spruträdd veterinär!

Ironiskt nog är jag spruträdd. Det är egentligen konstigt med tanke på att jag som smådjursveterinär ger injektioner varje dag och tycker om att operera. När det kommer till mig själv är det dock inte samma sak, så det har varit en utmaning att vaccinera mig inför resan. Nio sprutor senare så är jag dock härdad och skyddad mot det mesta!

En spruträdd veterinär blir vaccinerad.

Jag skulle önska att alla som har förmånen att få resa utomlands och dessutom har råd att vaccinera sig, samtidigt köper ett vaccinationspaket till dem som inte har råd. Var 20:e sekund dör ett barn i en sjukdom som hade kunnat förebyggas med vaccin. ETT BARN DÖR VAR 20:E SEKUND AV NÅGOT VI HADE KUNNNAT FÖRHINDRA! För mindre än halva priset av patientavgiften för vaccinering i Sverige kan man t.ex. köpa 25 doser mot mässling och polio. Ett överkomligt pris med tanke på hur många liv det kan rädda!

Polio är extremt smittsamt och orsakar stort lidande och död. Blir man smittad finns det inget botemedel, men vaccinering ger ett effektivt skydd. 1988 rapporterades 1000 poliofall per dag (!) och då påbörjade man en intensiv vaccinationskampanj för att utrota sjukdomen. Resultatet är att endast 25 fall rapporterades 2018. När vår dotter, som inte heller tycker om sprutor, skulle vaccineras mot polio som 5-åring googlade vi poliobilder och därefter var hon motiverad att låta sig vaccineras.

Även om jag är en snål smålänning så tycker jag att har man råd att åka utomlands och vaccinera sig så är det än liten extrakostnad att samtidigt köpa ett vaccinpaket som räddar liv!

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)