Kooperativ

De senaste två dagarna har vi rensat ogräs och det är både tungt och framförallt svettigt. Redan klockan åtta gassar solen rejält. Som vanligt så går man dubbelvikt med hacka och lukar bort ogräset mellan raderna med majs och mellan plantorna. Dag två var jag säker på att jag hörde mina ben vråla ”NEJ” när jag åter igen böjde mig, men det är bara att bita ihop och köra på för ogräset rensar inte sig själv.


Som Florida säger ”We are hurting, but there is nothing we can do.” Jag får erkänna att jag fuskar och rensar de få områdena som ligger i skugga. Jag tänker dock att jag gör mer nytta där än avsvimmad i solen. Jag måste också dricka vatten hela tiden. De andra har inte ens vatten med sig. Jag undrar hur man rensar ogräs i majsfält i Sverige? Tvivlar på att det görs för hand. Har svårt att tänka mig att någon skulle vilja
arbeta med det till den lönen en bonde skulle ha råd att betala. Här får de ca 1 kwacha (ca 75 öre) per majskolv om de är stora , vilket är en struntsumma för det arbetet.

Familjen har en anställd, Lubasi (som betyder familyman). Han bor i deras gamla hus. Han kommer från västra delen av Zambia och har kommit hit i förhoppning om att kunna arbeta och spara ihop pengar. Han har två barn, 7 och 9 år, men deras mamma är död så de bor nu hos Lubasis pappa. Lubasi kommer från en fiskarfamilj som fiskar i Zembezifloden. Han hoppas att han kan spara ihop så att han kan köpa nät och resa tillbaka till sin familj och försörja sig som fiskare. När han är ensam tänker han ofta på hur hans liv har blivit och han gråter. Milner och Florida vill dock gärna att han stannar och de har förstått hur hjälp till självhjälp fungerar.
De vill ge honom en bit mark i utbyte mot att de samarbetar. På så sätt vet de att de får en anställd som stannar länge och de slipper lära upp någon ny. Den som äger sin egen mark och arbetar för sig själv gör också ett bättre jobb än om han bara jobbar för pengar. Det blir ett litet minikooperativ.

Kooperativ tror jag är vägen till framgång. Jag besökte kooperativets möteslokal igår och träffade en del av medlemmarna. Jag kan erkänna att jag fick tårar i ögonen när jag fick ett riktigt zambiskt mottagande med sång. Återigen måste jag säga att alla är så fantastiskt välkomnande. De berättade om deras studiecirklar för att effektivisera jordbruket. We Effect har varit med och tagit fram studiematerialet. Studiecirklarna bygger på att alla måste dela med sig av sin kunskap så att alla kan dra nytta av den och bli bättre. Man har sett att de som deltar i sådana studiecirklar ökar sin produktion och det innebär högre inkomster och bättre levnadsstandard. Så de pengar vi bidrar med ger en varaktig förbättring då de kommer att kunna fortsätta hålla en hög produktion och ytterligare förbättra sig och sprida kunskapen utan vår hjälp.

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)