Ta sig vatten över huvudet!

Tränar på att bära vatten

Tre dagar före avresa undrar jag om jag har tagit mig vatten över huvudet. Jag vet inte mycket om vad som väntar mig. Jag lämnar min man Christer med jobb, fyra barn och gård som ska skötas. Jag hade inte velat leva som ensamstående och guldstjärna till dem som löser det. Han har dock varit fantastiskt stöttande trots att han inte ansökte till ”Världens nästtuffaste jobb” (eller om det är det tuffaste?) och jag vet att han kommer att lösa det.

Vad kan jag vänta mig i Zambia? Hur varmt känns 25-30 grader där? Hur slitigt är arbetet? Hur långt behöver vi gå för att få vatten? Har de haft en bra skörd eller drabbats av missväxt? Vad blir konsekvenserna för en småbonde i Zambia om man drabbas av missväxt p.g.a. klimatförändringar? Allt detta kommer jag att veta inom en vecka.

Första gången jag verkligen tänkte på vatten var när jag som 18-åring flyttade till Lund för att studera. Vattnet smakade inte som hemma och varje gång jag var hemma i Småland och hälsade på tog jag med mig vattenflaskor tillbaka till Lund för att släcka törsten.

Nästa gång var sommaren 2018 när Sverige drabbades av värmebölja och jag för första gången tänkte på hur mycket vatten vi egentligen använder och tar för givet. Vi låter det rinna tills det är tillräckligt kallt för att dricka eller strila tills det är tillräckligt varmt för att duscha. Vi var så lyckligt lottade att vi fick ihop tillräckligt med foder för att våra får och hästar har att äta hela vintern tills gräset börjar växa igen, men många svenska bönder drabbades hårt med halverade skördar och tvingades minska på djurantalet eller lägga ned sina jordbruk. Detta har konsekvenser för hela landet, lantis så väl som stadsbo, och vi kan alla dra vårt strå till stacken genom att välja svenskproducerat.

Våra Klövsjöfår på grönbete

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)