Fattigdom är brist på möjligheter.

Fattigdom är inte bara brist på pengar, utan kanske framförallt brist på möjligheter. Det som gör mest ont när jag ser barnen här i byn är inte att de lever på små resurser utan att de har små möjligheter att få ett bättre liv än sina föräldrar. Att för de flesta väntar ett hårt slitigt liv för att få mat på bordet och kunna betala sina barns utbildning i förhoppning om att de ska få ett bättre liv.

På skolan i Mabele går 356 elever från förskoleklass till 7:an. Till dessa 356 elever finns det fem lärare. Ca 71 elever per lärare! Jag undrade hur en lärare till 22 förstaklassare skulle räcka till hemma. Eftersom man är så många går klass 3-7 på förmiddagen och förskoleklass – 2:an på eftermiddagen. Det gör också att barnen har tid att hjälpa till hemma på gården.

Skolan målades under tiden jag var där.

Här går barnen upp i gryningen och hjälper till med allt som de vuxna gör, inklusive den tunga ogräsrensningen.

Klassrummen är små och slitna och jag förstår faktiskt inte hur de får plats. Det finns bara tre klassrum, men man håller på att bygga ett nytt skolhus så att man får mer plats. Det kommer dock ta tid innan man har råd att bygga färdigt. Rektorn bad mig ödmjukt att förmedla skolans behov till Sverige. Han liksom alla andra blir mållösa över att höra att utbildning är gratis i Sverige. Han skulle gärna vilja få möjlighet att utbilda deras lärare på distans då de är ambitiösa, men alla har inte haft råd att slutföra sin utbildning. Han drömmer också om ett litet bibliotek med engelska böcker som barnen kan läsa. Till de små barnen önskar han att de hade pedagogiska leksaker som skulle ge dem ett lekfullt lärande. Den enda leksak jag sett här i Mabele var en hemmagjord fotboll.

Han skulle också önska bidrag till skoluniformer då alla inte har råd med det. Skolan i Mabele kostar 10 kwacha per månad (knappt 8 kr), men alla har inte råd med det och en del slutar skolan i förtid för att de inte har råd. Mer än 90% av barnen i Mabele går dock klart 7:an. Med tanke på att många har fem-tio barn så är utbildning en stor utgift. 

Liksom de flesta föräldrar tycker Florida och Milner att utbildning är viktigt. De har jobbat hårt för att kunna låta Mayambu 13 år och Junior 15 år kunna fortsätta i skolan. När de börjar 8:an ligger skolan så långt bort att de måste inackorderas. Det är ytterligare en kostnad förutom skoluniform och skolavgiften, som dessutom är högre i de högre klasserna. För ett barn kostar nu skolan inklusive inkvartering 650 kwacha för tre månader. Det är lätt att förstå att många slutar då det är en ansenlig summa.

Jag kan inte ens förmå mig att fråga hur många av barnen i skolan som man tror vidareutbildar sig för att bli högutbildade med en god inkomst. Jag tror inte att någon här har möjlighet att bli läkare eller advokat, men de flesta har en förhoppning om att bli något annat än en hårt arbetande jordbrukare.

Skolan byggs ut med en ny byggnad.

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)