Hur jag fick världens tuffaste jobb!

Hej!

Välkomna hit där ni får följa mitt stora äventyr ”Världens tuffaste jobb” där jag är anställd av We Effect för att resa till Zambia i tre veckor och följa jordbrukaren Floridas vardag.

Välkomna hit!

Mitt namn är Lisa Johansson och en gråtrist dag i oktober så dök jobbannonsen för Världens tuffaste jobb upp i mitt facebookflöde och det lät som en kul grej. Jag skickade in en presentation av mig själv utan att tänka så mycket på det. En kort tid därefter fick jag ett mail om att jag hade gått vidare i rekryteringsprocessen och skulle utföra en arbetsuppgift.

Nu var jag tvungen att kolla upp vad jag egentligen hade ansökt till. Jag läste på om We Effect och konstaterade att deras värderingar och arbetssätt överensstämmer med det jag tror på: En hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. Detta är dock ingen unik önskan, men det som tilltalar mig är hur de arbetar för att uppnå detta. Genom hjälp till självhjälp och stöd till lokala kooperativ säkerställer man att pengarna verkligen går till investeringar som behövs och inte vad vi i Sverige tror att man behöver. Dessutom tror jag att man känner en stolthet när man själv får möjlighet att arbeta för att förbättra sin livssituation.

När jag kände att jag kunde stå för We Effects värderingar och arbete så gav jag mig i kast med arbetsuppgiften. Jag skrev en uppsats om hur jag skulle förvalta mina pengar om jag var en småjordbrukare i Zambia som drabbats av missväxt p.g.a. klimatförändringar. Kortfattat så hade jag inte vågat mig på några ekonomiska chansningar utan satsat på sådant som jag känner till och som ger en säker utdelning. För att klara sig som jordbrukare så måste man dock anpassa sig till klimatförändringarna bl.a. genom att odla nya grödor som är bättre anpassade till torka/skyfall och är härdiga mot ohyra och växtsjukdomar. Som hönsägare i verkliga livet skulle jag naturligtvis även satsa på dessa fantastiska djur som ger näringsrika ägg och kött som man både kan livnära familjen på och sälja överskottet. De är dessutom ganska lätta att föröka för att säkra sig en kontinuerlig tillgång och inköpspriset är överkomligt. Genom att förädla produkter och utnyttja allt som går kan man få extrainkomster som gör skillnad på att bara klara sig eller få ett överskott att investera vidare. Jag skulle därför tillverka smycken av äggskal och sälja till turister. Våra barn engagerade sig i processen och vi tillverkade egna lersmycken med äggskal. Vår konstnärliga talang är dock inte så stor så jag lät bli att bifoga bilden på smyckena vi tillverkat, utan skickade istället en bild på äggen vi får från våra höns.

Ägg från våra höns och visst skulle det gå att göra vackra smycken av dem.

När jag fick besked om att jag var en av de tio slutkandidaterna blev jag nervös på riktigt och undrade vad jag hade gett mig in på. Jag blev dock lugnad på slutintervjun i Stockholm där man på We Effect informerade om projektet och vi fick träffa en tidigare deltagare. Det var nio mycket engagerade och kompetenta konkurrenter till tjänsten och jag hade gärna spenderat mer tid med dem då de alla var intressanta personer som jag hade velat lära känna närmare. Vi hade kunnat bli ett mycket intressant arbetsteam med våra olika bakgrunder och kompetenser.

Så en dag på jobbet kom samtalet jag inte hade vågat hoppas på: Världens tuffaste jobb var mitt!

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)