The shed

Några av vävarna utanför the shed.

I Mabele finns ”the shed”, en samlingslokal där man bland annat håller studiecirklar i odling, jämställdhet och företagsamhet. Studiecirklarna kräver ett aktivt deltagande med kunskapsdelande. Det gör att man både får ny kunskap genom studiematerial som bl.a. We Effect har varit med och tagit fram och man delar kunskap som redan finns hos deltagarna och kan ta del av resultat av nya metoder man provat. Man har sett att jordbrukare som deltar i studiecirklarna ökar sin produktion och därmed sina inkomster och det uppmuntrar fler till att ansluta sig.

Wheaty Munjiya headman of Katalo visar upp en del av utbildningsmaterialet.

Förutom studiecirklarna så har man utbildat kvinnor i att spinna och väva den lokalt producerade bomullen. Det ger både ett mervärde att förädla råvaran man själv producerar och ger kvinnorna en möjlighet att tjäna pengar vid sidan av jordbruket. Man började med att utbilda 20 kvinnor i olika vävningstekniker, ledarskap, jämställdhet och företagande. De är nu certifierade vävare och utbildar i sin tur 20 elever och så kommer de att fortsätta sprida kunskapen.

Man kan ännu inte ta ut någon lön utan allt de tjänar på sjalarna och dukarna de väver återinvesteras i projektet. Man har bara tre vävstolar och det är kö för att använda dem. Man skulle kunna öka produktionen och intäkterna om man hade fler vävstolar, men man har inte tillräckligt med pengar för den investeringen ännu. Det kostar att köpa in färg för att färga garnet man tillverkar och man är ännu inte helt självförsörjande, utan måste köpa in en del garn.

Möjligheten att kunna tjäna pengar vid sidan av jordbruket är viktig. Det gör att man har en chans att undvika katastrof om skörden slår fel, t.ex. p.g.a. vädret. Det gör även att man kan sysselsätta sig med något som ger en inkomst när man inte har möjlighet att arbeta med jordbruket, t.ex. när det är för hett mitt på dagen eller när det är mörkt. Det är inte av bekvämlighet som man inte arbetar på fälten då, utan för att resultatet inte blir bra. Av rapsen man odlar använder man bladen i matlagning och man vill ha spänstiga blad (som vi vill ha salladsblad). Man kan då inte skörda den mitt på dagen, då bladen slokar av hettan och blir sladdriga, för då skulle ingen köpa den. När det är mörkt ser man dels inte vad man gör och det finns risk för att man kan bli ormbiten. Om man kunde investera i en solcellspanel så skulle man kunna ha belysning i the shed och arbeta även när mörkret har fallit.

Rapsskörd

Jag har besökt the shed två gånger och sett både hur de väver och hur deras spara/låna grupp fungerar. Man blir medlem i spara/lånagruppen genom att köpa 1-5 andelar á 10 kwacha (motsvarande knappt 8 kr) och får efter ett år tillbaka sin andel inklusive ränta. Pengarna lånas ut till medlemmar som behöver det till 10% ränta, vilket är en mycket bra (billig) ränta här i Zambia. Man har i stort sett inga problem med att folk inte betalar tillbaka då alla är medlemmar och vill göra rätt för sig.

Jag köpte några dukar och sjalar när jag var där och pengarna jag betalade lånades omedelbart ut genom spara/lånagruppen och räntan kommer göra att man får mer pengar att investera i material när man har fått ihop tillräckligt för att göra ett inköp.

Georgina och Anna har modevisning med sjalarna man vävt.

Jag är imponerad av de driftiga kvinnorna jag mötte i the shed och får de bara de rätta förutsättningarna att utveckla sitt företagande så kommer de med tiden ha ett väveri som ger sina medlemmar en välbehövlig inkomst vid sidan av jordbruket.

Vad är världens
tuffaste jobb?

Vad?

We Effect rekryterar en svensk kvinna som under tre veckor i början av 2019 får åka till Zambia för att jobba sida vid sida med en kvinnlig småskalig bonde och dela hennes vardag.

Varför?

I fattiga länder har kvinnor ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid. Världens tuffaste jobb uppmärksammar situationen för dessa kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Foto: Ola Richardsson

Globala målen

Ingen fattigdomIngen hungerJämnstäldhet

We Effects arbete för en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom går hand i hand med de globala mål som har antagits av FN och som världens ledare förbundit sig att uppnå år 2030.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen: att avskaffa extrem fattigdom, att avskaffa hunger och att uppnå jämställdhet.

Syftet med Världens tuffaste jobb är att öka kunskapen om, och engagemanget för, kvinnors situation på landsbygden i de länder där vi arbetar för att utrota fattigdom och hunger samt öka jämställdheten till år 2030.

Zambia vs. Sverige

Huvudstad
Lusaka
BNP
Befolkningsmängd
Medellivslängd
Human development index
Human development index(HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
( i världen)